Hvad er osmose?

Osmose er vands diffusion (vi kan for enkelthedens skyld kalde det transport) gennem en semipermeabel membran.

Forurenede stoffer i vandet, gør selve vandkoncentrationen lavere end ved helt rent vand. Osmose sker fra den side af membranen med den største vandkoncentration, hen mod den side med den laveste vandkoncentration.

(Jo højere vandkoncentration = højere tryk)

Osmose kommer sig af begrebet “osmotisk tryk”, som er det tryk vand ankommer til den semipermeable membran med. Og ganske naturligt, er mængden af tryk på membranen, afhængig af hvilken “side” har den højeste vandkoncentration.

Semipermeabel membran

En semipermeabel membran, er en meget fintmasket membran, som kun tillader passage af nogle små molekyler (fx H2O), men afviser andre molekyler, grundet størrelse, form, elektrisk ladning og opløselighed.

Ved omvendt osmose, tilfører man et tryk højere end det osmotiske tryk. Ved denne metode, “bestemmer” man selv hvilke molekyler skal tvinges gennem membranen.

Osmose forklaret
Omvendt Osmose forklaret

Hvordan laver man omvendt osmose?

Der vil naturligt være en forskel på det osmotiske tryk på fx beskidt vand og rent vand, når de er adskilt af en semipermeabel membran. 

Det rene vand har en langt højere vandkoncentration og dermed et højere tryk. Denne forskel i trykket vil føre til, at vandmolekylerne i det rene vand (de små vandmolekyler) vil vandre mod det beskidte vand (grundet den lavere vandkoncentration og dermed tryk).

Ved omvendt osmose udsætter man så det beskidte vand for et højere tryk end det naturlige osmotiske tryk. Således “tvinges” vandmolekylerne i det beskidte vand gennem den semipermeable membran og over til det rene vand.

Dette er omvendt osmose! Det beskidte vand tvinges nu til at blive “sorteret og renset” så det udelukkende er rene vandmolekyler som kommer over til det rene vand.

Hvordan fungerer et Omvendt osmoseanlæg?

Omvendt osmose (RO anlæg) fungerer ved, at vandet filtreres i flere trin, for til sidst, under tryk, at blive tvunget gennem en semipermeabel membran. Resultatet er det reneste og kalkfri brugs- og drikkevand.

Mange kender i forvejen til vand som er filteret gennem aktive kulfiltre (som man fx kender fra sin espressomaskine). Og her er vandet skam også filteret og renere end før – men vil man virkelig have lækkert vand, som det man kender fra fx kildevand man køber i flasker – skal man investere i et RO anlæg.

Med et RO anlæg vil vandet først blive filteret i op til 5 forskellige trin, for dernæst at blive ført gennem en semipermeabel membran. Hermed er dit vand ultra rent og helt fri for kalk, bakterier, pesticider o.m.a..

Investerer man i en topmodel af et RO anlæg, vil vandet, ydermere efter filtrering, blive gennemlyst af UV lys som steriliserer vandet. Og igen herefter blive tilsat naturlige mineraler. Resultatet er at matche helt naturligt rent mineralvand, bedst muligt.

Rent vand med omvendt osmoseanlæg